Posts Tagged ‘време’

Рапунцел, Рапунцел, спусни си косата…?

Sunday, April 27th, 2014
Само като кажа тези думички и малката ми дъщеря почервенява от задоволство.Кое малко момиче не обича да бъде олицетворявано с принцесите от книгите.А това олицетворяване дава една доста добра почва за по-нататъшно развитие. Приказните истории са пълни с вълшебства и добрини, но и с всевъзможни архетипове.От тях извират красота и мъдрост, които малките деца попиват, благодарение [...]