Posts Tagged ‘вехтории’

Затвор защото не съм регистрирала старите си вещи?

Monday, March 17th, 2014
Казват, че никой у нас вече не вярвал в държавността и държавниците. Е, имам новина за вас – държавниците и Държавата също не ви вярват! Поне така излиза според мен с новия режим на регистрация на всички „културни ценности“, като забележете – за такива се приемат ВСИЧКИ предмети на възраст по-голяма от 50 години. Разбирате ме [...]