Posts Tagged ‘облекло’

Кога е време да започнем да се обличаме като възрастни?

Wednesday, April 1st, 2015
Започвам с клишето, че по дрехите те посрещат. Убедила съм се, че това е напълно вярно. Може да нямам дълъг житейски опит, но от този, който е зад гърба ми, мога да кажа, че облеклото има значение, за да те приемат на сериозно, където и да било. Умът идва после. Естествено, дрехите трябва да са [...]