Posts Tagged ‘имидж’

Сякаш живеем чужд живот

Wednesday, October 28th, 2015
Стените, зад които сме се скрили, са високи. Там сме сложили собственото си аз, чувстваме се на сигурно място. Толкова много сме свикнали да отговаряме на нечии очаквания, че не си позволяваме да сме себе си, за да не разочароваме и да не бъдем отхвърлени. Сякаш живеем чужд живот – този, който другите искат да имаме. [...]