Posts Tagged ‘ангажирано свободно време’

Амбицията на родителите

Monday, June 16th, 2014
Да си родител означава да си грижовен, нежен, възпитаващ, защитаващ и не на последно място разбиращ детето си. Но има и такива, които още със създаването на живот кроят планове за бъдещото  му развитие. Още с раждането си детето е  третирано като кукла, която родители показват, но и като инструмент за задоволяване на личните им [...]