Четете скритите знаци, мъже

Човешката комуникация има и невербален израз, даже се твърди, че по-голямата й част протича именно по нервербални канали като езика на тялото, жестове и мимики. Когато става дума за срещи между мъже и жени, този тип общуване също влиза в употреба, съзнателно или не.

Мъжете се чувстват нервни, когато трябва да направят първата крачка, защото не са сигурни, че няма да бъдат отхвърлени. Как се предполага, че могат да отгатнат дали проявявате интерес към тях? Много жени не действат с дума, а с знаци, защото те, от своя страна, също не искат гласно да изразят появата на някакви симпатии и да рискуват да бъдат отхвърлени след това. Ето защо им е по-лесно да използват езика на тялото, за да подскажат на отсрещната страна, че проявяват интерес. Само ако мъжете можеха да разчитат тези знаци?

Казват, че очите са огледало на душата. Точно там мъжете трябва да търсят скрити признаци за симпатия от страна на една жена. Женските очи издават много. Колкото повече една жена задържа погледа си върху вас, толкова по-заинтересована е от вашата персона. Обратното също важи, т.е. ако си отмества погледа щом вие насочите вашия към нея, то тогава най-вероятно не е.

7-smileНа усмивката също се приписват някои заслужени качества. Този знак е много лесен за разчитане – ако една жена ви се усмихва, значи проявява интерес. Усмивката има омиротворяващ ефект, с нея показваш, че не си заплаха. Обаче, тук има и една подвеждащ момент – понякога тя може да е фалшива и изразена просто от учтивост. Ето защо трябва да имате умението да различавате истинска от фалшива усмивка. А как да направите това? Ами търсете съчетание от нея и погледа. Трябва и в него да се чете усмивка, а не да е празен и отвлечен в някоя друга посока.

Четете скритите знаци, мъже
Rate this post

Google+ Comments

Tags: , , , , ,

Leave a Reply