Archive for October, 2013

Христин Петков: Преходът още не е приключил

Tuesday, October 29th, 2013
1989. Тази година се родила моя милост – 4 дни след термина (оттогава да се знае, че няма да си давам много зор), с много коса и още повече рев. Пак там се случило и нещо, което продължава да се влачи и след 24 години – Преходът. Беден, използван от мнозина популисти, неясен, отварящ граници [...]